Fogyasztóvédelem - Víziközmű Felhasználói Elégedettségi Felmérés általános témakörébe tartozó tájékoztatás

A MEKH Felhasználói Elégedettségi Felmérésben tett egyes engedélyesi tájékoztatások (pl. kutatási terv, mintavételi terv, fejlődési terv, adatfelvételi jelentés) megküldésére szolgáló űrlap.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, felhasználói elégedettségi felmérés

A felhasználói elégedettségi felmérésben résztvevő víziközmű engedélyesek.

A kötelezettség megsértése esetén a Hivatal mérlegelés alapján az ágazati jogszabályokban meghatározott szankciókkal (bírság kiszabása, felhívás kötelezettség teljesítésére) élhet.
 

FEF határozatban foglalt konkrét határidő
 

Nincs

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 5. § (2) bek.

MEKH