BIZTOSÍTÁSI IDŐ ÉS KERESET/JÖVEDELEM IGAZOLÁS 2021 és 2022. ÉVRE VONATKOZÓAN (NY_BIKE_02)

A nyugdíj megállapítására irányuló eljárásban a foglalkoztató, egyéb szerv vagy szervezet a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére adatot szolgáltatnak az igénylő nyugdíjazását közvetlenül megelőző időszakra vonatkozó biztosítási időről, jövedelemi és kereseti adatokról.

Kulcsszavak: nyugdíj, nyugdíjbiztosítás, BIKE, adatszolgáltatás, biztosítási idő, jövedelem, kereset, igazolás, NY_BIKE_02

Az a foglalkoztatónak minősülő természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet köteles a kereseti adatokat közölni, amellyel a nyugdíjat igénylő személy biztosítási jogviszonyban állt.

Amennyiben az ellátás megállapításához szükséges adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére még nem állnak rendelkezésre, akkor azokat az ellátást megállapító szerv közvetlenül a foglalkoztatótól, egyéni vagy társas vállalkozótól, stb. szerzi be.

Ki kell tölteni a „Biztosítási idő és kereset/jövedelem igazolás (NY_BIKE_02) elnevezésű űrlapot.

 

Az űrlap csak a 2021 és 2022. évi adatok közlésére szolgál. Minden évre külön űrlapot kell kitölteni és beküldeni.

 

A korábbi évekre történő biztosítási időre, keresetre és jövedelemre vonatkozó adatszolgáltatás továbbra is a Magyar Államkincstár honlapján található nyomtatványokon történhet.

 

Az igazolást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megjelölt időszakra vonatkozóan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére teljesített bevallásnak megfelelő adatokkal kell az adatszolgáltatásra kötelezettnek kitölteni.  A válaszhoz mellékletek is csatolhatók.

 

A kitöltést segítő útmutató a „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az eljárás akadályozásának jogkövetkezményeként azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege - ha törvény másként nem rendelkezik - jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

Az igazolással kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

A nyugdíj megállapítására irányuló eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi, megyei kormányhivatal folytatja le. Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. 

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

Az igazolást annak a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalnak kell megküldeni, amelyik az adatszolgáltatást kérte.

A 2021 és 2022. évre vonatkozóan az igazolás csak elektronikusan nyújtható be az e célra rendszeresített űrlap segítségével.

Útmutató

NYUFIG_ESZF