Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység folytatásának fenntartásával kapcsolatos továbbképzési kötelezettség

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként és a foglalkozási rehabilitációs szakértők továbbképzésével kapcsolatban a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Kulcsszavak: Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység folytatásának fenntartásával kapcsolatos továbbképzési kötelezettség

Bejelentő.

A foglalkozási rehabilitációs szakértő köteles legalább 25 óra időtartamú továbbképzésen részt venni a névjegyzékbe vétel időpontját követő 1 éven belül, majd ezen kötelezettség teljesítését követő év első napjától számítva 3 évenként.

Nem értelmezhető.

Nem szükséges.

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2