Budapest XIII. - Települési Támogatás Pályázati adatlap egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása céljából

XIII. kerületben az egészségügyi célú prevenció erősítése. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat számára fontos a betegségek kialakulásának megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot és az életminőség javítása, az egészség védelme.

Kulcsszavak: lakóhely életvitelszerű lakás

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

A megadott nyomtatványon pályázatot kell benyújtani.

ügyintézési határidő: a pályázat benyújtását követően 15 napon belül

·      pályázati adatlap

Személyes megjelenés esetén:

·      érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

·      lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

A pályázati adatlaphoz kötelező mellékletként csatolni kell:

•   öregségi nyugdíj igazolása, (Pneumococcus)

•   a mellékletben szereplő gyógyszertár árajánlatát. ( ROTA, Pneumococcus, BEXERO)

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester

Támogatás összege:

 ROTA vírus elleni védőoltás-sorozat költségének 70%-a, amely gyógyszerutalvány formájában váltható ki a kijelölt  gyógyszertárban.

Pneumococcus vírus elleni védőoltás teljes költsége, amely gyógyszerutalvány formájában váltható ki kijelölt gyógyszertárban 

meningococcus- B, és A, C, W-135, Y baktérium által okozott fertőző agyhártya-, agyvelőgyulladás elleni védő oltássorozatot, gyermekenként 30 000,-Ft, számla 50 %-a.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye, elbírálási határidő 15 nap és Polgármesteri hatáskörben kerül elbírálásra.

A nyertes pályázókkal, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-egeszsegugyi-prevenciot-szolgalo-vedooltasok-koltsegenek-reszbeni-atvallalasara/

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

Budapest 13. ker. Település