Villamos energia - Egyéb hálózati zavarrá minősítés iránti kérelem - hiánypótlás

Az elosztói engedélyes kérelmet nyújthat be a szélsőséges időjárás miatt fellépett, tervezési követelményeket meghaladó igénybevételt jelentő üzemzavarok kivételére a minimális  minőségi követelményekre és elvárt mutatókra vonatkozó minőségmutatókból. 

Ezen űrlap a Hivatal által kiadott végzésben foglaltak teljesítésére szolgál.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, egyéb hálózati zavar, hiánypótlás,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

- Az űrlap kitöltése

- A hiánypótlásra vagy tényállás tisztázására felszólító végzésben foglaltaknak eleget tenni
 

A Hivatal végzésében meghatározott.

A Hivatal végzésében meghatározottak szerint.

Nincs

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH