Fogyasztói termékek biztonságával kapcsolatos közérdekű bejelentés

Ha ön valamely nem élelmiszer jellegű termékkel kapcsolatban termékbiztonsági hibát észlelt, kérjük, hogy az itt leírtak szerint járjon el.

Kulcsszavak: Villamossági termék, gép, építési termék, játék, gyermekgondozási cikk, mutatványos berendezés, játszótéri eszköz, öngyújtó, lézer, gázkészülék, gépjármű, egyéni védőeszköz, nyomástartó berendezés

A bejelentéshez az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy közvetlenül a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/veszelyes_termekek_bejelentese_ honlapcímen kell letöltenie a formanyomtatványt. A veszélyes termékre vonatkozó bejelentésnek – a lehetőségekhez képest – tartalmaznia kell a termék pontos leírását, azonosító adatait, a vásárlás helyszínének nevét és címét, valamint minden egyéb releváns információt, beleértve a fényképfelvételeket is (ha vannak ilyenek). A kitöltött formanyomtatványt a területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának kell eljuttatni postai vagy elektronikus úton. A kormányhivatalok elérhetőségeit itt láthatja.

Közérdekű bejelentés a termék és a vásárlási hely (forgalmazó) azonosításához. A bejelentéshez szükséges, nem jogszabály által előírt formanyomtatvány itt is letölthető.

Megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya

A bejelentő szempontjából nincs.

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

ITM