Cégjogi eseményhez, befolyásszerzéshez előzetes hozzájárulás / tudomásulvétel / megfelelés ellenőrzés

Az űrlap szolgál a VET, GET. Tszt., Vksztv. szerinti cégjogi események, befolyásszerzések előzetes vagy utólagos bejelentésére, a Hivatal jóváhagyásának vagy tudomásulvételének kérésére. Az űrlap szolgál továbbá a VET, GET, Tszt. szerinti megfelelés ellenőrzési eljárás megindítására.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, beadvány, cégjogi, befolyásszerzés, megfelelés

VET, GET, Tszt., Vksztv. szerinti Engedélyes, továbbá azon természetes vagy jogi személy aki a VET, GET, Tszt., Vksztv. szerinti engedélyesben közvetett vagy közvetlen befolyást szerez vagy szerzett.

A Hivatal él/élhet a bírságolási jogával mulasztás esetén.

Az adott cégjogi esemény/befolyásszerzéstől függően a VET, GET, Tszt., Vksztv. szerinti határidőn belül.

Az alábbi jogszabályok által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.)  MEKH rendelet szerint.

Földgáz:
1. melléklet A) 43-55/A. sor szerinti díj

Villamos energia:
1. melléklet B) 72-82/A. sor szerinti díj

Távhőellátás:
1. melléklet C) 21-32/A. sor szerinti díj

Víziközmű:
1. melléklet E) 10. sor szerinti díj
 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

közigazgatási per keretében

MEKH