Víziközmű - A használati díj felhasználására vonatkozó adatszolgáltatás

A használati díj kezeléséért felelős a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak a tárgyévben kezelt használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, használati díj, adatszolgáltatás, elkülönített bankszámla, víziközmű-rendszer, ivóvíz, szennyvíz

Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője – megállapodás esetén a víziközmű-szolgáltató.

2022. március 31.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek (bankszámlakivonat), nyilatkozatok

Nincs igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 

MEKH