Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) számú Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek esetén Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

Kulcsszavak: ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Környezeti zajforrást működtető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

Kérelmet kell benyújtania, aminek tartalmaznia kell:

Kérelemre vagy hivatalból indult eljárás esetén:

a hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban 60 napon belül hoz döntést.

Akusztikai szakértői vélemény/ zajmérési jegyzőkönyv

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.)

A kérelem kitöltéséhez az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény használata szükséges.

A hatásterület kijelöléséhez a www.szombathely.hu honlapon az Önkormányzat/Térinformatika/Műszaki Térinformatikai Rendszer indítása oldalról letölthető a térképszelvény. Az „ingatlanok1” stb. lapokon a szabadidős vagy kereskedelmi létesítményt magába foglaló ingatlan határvonalától 100 méter távolságon belül lévő összes ingatlant kell felsorolni utca, házszám, helyrajzi szám megjelöléssel, majd címenként az Építményjegyzékből kiválasztandó a megfelelő 4 jegyű kód, mely az épület fő funkcióját mutatja (pl. társasház esetén: 1122). Olyan épületnél, ahol a földszinten kereskedelmi, szolgáltató egység működik, felette azonban lakások kerültek kialakításra, a kód 1121 vagy 1122 a lakások számától függően.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet

 

a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012.(XI.12.) önkormányzati rendelet,

 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

 

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló többször módosított 30/2006 (IX.7.) önkormányzati rendelet

Szombathely Település