Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_MODVALT_01)

Nyugdíjbiztosítási ügyben az eljárás során az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a kapcsolattartás módját (elektronikus, vagy papíralapú) megválassza.

Amennyiben a Rendelkezési Nyilvántartásban az államigazgatási szervekre kiterjedően (is) van rendelkezése a kapcsolattartás módjáról és azzal ellentétes nyilatkozatot tesz, mindaddig, még azon nem változtat, az eljáró hatóság a Rendelkezési Nyilvántartásban tett ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Kulcsszavak: nyugdíj, nyugdíjbiztosítás, nyilatkozat, folyamatban lévő ügy, elektronikus kapcsolattartás, kapcsolattartás, papíralapú kapcsolattartás, NY_MODVALT_01, MÓDVÁLT, MÓDVÁLT_01

A kapcsolattartás módjának megváltoztatására irányuló nyomtatványt az nyújthatja be, akinek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv előtt folyamatban lévő ügye van.

Ki kell tölteni a „Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben űrlap vagy nyomtatvány.

A nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

A kapcsolattartás módjának megváltoztatására irányuló nyomtatványt ahhoz a nyugdíjbiztosítási szervhez kell benyújtani, amelyik a folyamatban lévő ügy elbírálásában illetékes.

A nyilatkozat elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető a folyamatban lévő ügyet elbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.

A nyilatkozat elektronikus benyújtás esetén az ügy azonosítója alapján a folyamatban lévő ügyet elbíráló szervhez érkezik.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal vagy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán.

Postai úton az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak (Postacím: 1916 Budapest), vagy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (1820 Budapest) címezve.

NYUFIG_ESZF