Külföldi felhasználásra szánt szakképzési közokiratok hitelesítése

A Magyarországon működő szakképzési közokirat kibocsátására jogosult intézmények által kiadott dokumentumok külföldi felhasználásához szükség van azok hitelesítésére. Ez a hitelesítés a dokumentum valódiságának igazolását szolgálja.

Kulcsszavak: Szakképzési közokirat, Szakmai érettségi bizonyítvány, Szakmai bizonyítvány, Szakképesítés, Külföldi felhasználás, Külföldi munkavállalás, Külföldi tanulás, Hitelesítés

Bármely magyar állampolgár, aki szakképzési közokirattal rendelkezik

Az ügyintézésre lehetőség van írásos meghatalmazás útján is.

1.        A szakképzési közokirat kibocsátására jogosult intézmény kiadja a dokumentumot és ellátja eredeti bélyegzőlenyomattal és hivatalos aláírással (a továbbiakban: eredeti okirat). Jogutóddal megszűnt intézmény esetén a szakképzési közokirat hiteles másolatának kiállításáért a jogutód az illetékes.

2.        Jogutód nélkül megszűnt intézmény esetén, ahol az intézmény működött, a területileg illetékes levéltárból kell kérni a tanulmányokra vonatkozóan adatszolgáltatást (pl. törzslapból másolatot, ennek hiányában egyéb az irattárban fellelhető irat másolatát, ami hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a bizonyítvány tulajdonosa az adott intézményben folytatta tanulmányait). Ezt követően kell az illetékes kormányhivatalhoz (oktatásért felelős főosztály) fordulni a hitelestésért, vagyis aláírásért és pecsétlenyomatért, melyet szintén az eredeti okiratba tesznek.

3.        A fenntartó által hitelesített eredeti okiratot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (Cím: 1089 Budapest Kálvária tér 7. Ügyfélfogadási idő: H-P 10:00-12:00) eredeti bélyegzőnyomatával és hivatalos aláírásával hitelesíti.

Ügyintézési határidő 30 munkanap, amely hiánypótlás esetén újraindul.

  1. Az eredeti szakképzési közokirat másolata elektronikus formában.
  2. Bizonyítványhitelesítés igénylőlap kitöltve, aláírva elektronikus formában.

Az eredeti közokirat elektronikusan megküldött másolatának hitelt érdemlő ellenőrzése után az eredeti szakképzési közokirat benyújtása.

Az eljárás díj és illetékmentes.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Felnőttképzési Főosztály

Nemzeti Referencia Központ

Az eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

Az adott dokumentumról hiteles másolatot csak a kiállító szerv, vagyis a szakképzési közokirat kibocsátására jogosult  intézmény készíthet a hitelesítés céljából. A közjegyző általi ún. hiteles másolat az eljárásra nem alkalmas.

A hitelesítés elvégzésére az eredeti okirat hitelt érdemlő ellenőrzése után kerül sor.

A hitelesítés technikailag az eredeti okirat szabad felületén történik, olvasható bélyegzőlenyomattal és az arra jogosult személy aláírásával. A szakképzési közokiratok felülhitelesítével kapcsolatos további információ itt érhető el. A hiteles fordítással kapcsolatos információ itt érhető el.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 122. §

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

NSZFH