Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése

Annak a dísznövény szaporítóanyag-termesztőnek és -forgalmazónak, aki a szaporítóanyagokat másik termesztő vagy forgalmazó részére hozza forgalomba, tevékenységét be kell jelentenie a Nébih-nek a tevékenység nyilvántartásba vétele érdekében.

Kulcsszavak: dísznövény, szaporítóanyag, bejelentés, nyilvántartás, faiskola, tevékenység

Belföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személy

Annak a dísznövény szaporítóanyag-termesztőnek és -forgalmazónak, aki a szaporítóanyagokat másik termesztő vagy forgalmazó részére hozza forgalomba, tevékenységét be kell jelentenie a Nébih-nek a tevékenység nyilvántartásba vétele érdekében. A tevékenység bejelentése a Nébih honlapjáról letölthető "Bejelentőlap" című űrlapon tehető meg, 3000.- Ft illeték egyidejű megfizetésével és a szükséges mellékletek csatolásával. Elektronikus ügyintézésre akkor van lehetőség, ha az eljárási illeték megfizetése banki átutalással történt. Illetékbélyegben megfizetett illeték esetén a kérelmet postai úton, a Nébih MGEI KSZFO, 1537 Budapest, Pf.: 407. címre kérjük megküldeni.

8 nap (csak olyan bejelentés fogadható be, amelyikhez minden mellékletet csatoltak)

Tevékenység bejelentése esetén: "Bejelentőlap és kitöltési útmutató" űrlap, termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolás, a feltüntetett területek hivatalos helyszínrajza, a területek egy évnél nem régebbi, alkalmas minősítésű növényegészségügyi jegyzőkönyve, igazolás a jogszerű területhasználatról (tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi földhasználati szerződés, földhasználati lap), ha a befizetés átutalással történik, akkor banki befizetésigazolás

Területmódosítás bejelentése esetén: termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolás, a feltüntetett területek hivatalos helyszínrajza, a területek egy évnél nem régebbi, alkalmas minősítésű növényegészségügyi jegyzőkönyve, igazolás a jogszerű területhasználatról (tulajdoni lap, bérleti szerződés, szívességi földhasználati szerződés, földhasználati lap)

Tevékenység bejelentése: 3.000 Ft általános tételű eljárási illeték, amelyet illetékbélyegben a Bejelentőlapra ragasztva, vagy előzetesen a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára kell átutalni. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a bejelentést tevő nevét, és a "dísznövény" szót. Átutalás esetén a Bejelentőlaphoz a banki igazolás is csatolandó. A területmódosítás, az adatmódosítás és tevékenység megszüntetésének bejelentése ingyenes.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése
Tájékoztatás a dísznövény szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentéséről

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Bejelentőlap és kitöltési útmutató
Termékpálya szerinti terméktanácsok és tagszervezeteik elérhetősége

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 15. § (6)-(7), (11) bekezdés, 23. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjai
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 22. § (1) bekezdés, 24. § (3) bekezdés
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 7-8. §

NÉBIH