SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Telepengedélyezési eljárás – Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem, illetve módosítása bejelentése

Ipari telephelyek nyilvántartásba vétele, telepengedély kiadása.

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző az általa vezetett nyilvántartást közzéteszi.

Kulcsszavak: Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem, illetve módosítás bejelentése

Az ipari tevékenységet végző egyéni vállalkozó, társas vállalkozás

Telepengedélyezési eljárásra irányuló kérelem benyújtása.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció alkalmazása.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén az ügyintézési határidő 8 nap,

Telepengedély-köteles tevékenység esetén 30 nap

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés / engedély iránti kérelem, illetve módosítás bejelentése

A kérelemhez csatolni szükséges:

Telepengedély 5.000,-Ft eljárási díj köteles

Bejelentés köteles tevékenység bejelentése 5.000,- Ft eljárási díj köteles

Módosítás 5.000,- Ft eljárási díj köteles

Telepengedély esetén az eljárásban részt vevő szakhatóságok részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet meghatározza a telepengedély-köteles (2. melléklet) és a bejelentéshez kötött (1. melléklet) ipari tevékenységeket.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében, valamint a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani.

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak végleges telepengedély birtokában.

Ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/engedély iránti kérelem, illetve módosítás bejelentése

 

Segédlet – bejelentés köteles tevékenységek

Segédlet – telepengedély-köteles tevékenységek

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről;

35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról;

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Szombathely Település