ÉRD - TELEPENGEDÉLY ÉS BEJELENTÉS - KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG

A bejelentés - köteles tevékenység esetén - amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek - a tevékenység végzéséről igazolás kiadására és a tevékenység nyilvántartásba vételére kerül sor.

A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható, a telepengedély-köteles tevékenység esetén a tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a végleges telepengedély birtokában kezdhető meg.

Kulcsszavak: telep, ipar, Érd Telepengedély, Érd bejelentés köteles ipari tevékenység,

Igénylő, kötelezett: a telepengedély-, vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó személy, egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet.

Az ügyintézés kezdeményezhető: elektronikus úton benyújtott kérelemre, bejelentésre.

Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Bejelentés-köteles tevékenység: 15 nap
Telepengedély-köteles tevékenység: 30 nap

A Főépítészi Iroda nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Érd MJV Helyi Építési Szabályzata szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e a telep építési övezeti besorolása alapján.

Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet.

Telepengedély esetében igazgatási szolgáltatási díj: 5.000 Ft.
Bejelentés-köteles ipari tevékenység: illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

Érd Település