Állati eredetű melléktermék másik tagállamból történő beszállítása

Állati eredetű melléktermék másik tagállamból történő beszállítása esetén az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke alapján kell eljárni. A beszállítást a beszállító írásbeli kérelmére a NÉBIH engedélyezi, ha a beszállítással kapcsolatban járványügyi kockázat nem merül fel. Az 1. és 2. kategóriába sorolt termékek esetében a fogadó magyaroroszági üzemnek bejelentési kötelezettsége is van.

Kulcsszavak: állati, melléktermék

EU állati melléktermék tagállami jegyzéken szereplő vállalkozás vagy meghatalmazottja.

Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://portal.nebih.gov.hu/informaciok/allat/hivatali/allati-mellektermek

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 25. § (3) bekezdés
Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 48. cikk
A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról

NÉBIH