Kereseti kérelem benyújtása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése (határozata vagy végzése) ellen a Fővárosi Törvényszékhez címzetten

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése (határozata vagy végzése) ellen közigazgatási per indítható. A keresetet a Fővárosi Törvényszékhez címzetten a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályai szerint. A Fővárosi Törvényszék előtti közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, döntés elleni keresetlevél

A kereset benyújtására és közigazgatási per megindítására a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 17. §-ának irányadó rendelkezése szerinti jogosultak

A kereseti kérelem benyújtására irányadó törvényi határidő

A közigazgatási per illetéke 30.000,-Ft, azonban a per tárgyi illetékfeljegyzési jogos az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, így azt előzetesen nem kell megfizetni.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtott keresetet a Fővárosi Törvényszék bírálja el.

MEKH