SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez

 Jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez

Kulcsszavak: lakás, lakáscsere, szerződés, Szombathely

A lakásépítési és vásárlási állami támogatást igénybe vett állandó szombathelyi lakos.

A Magyar Államkincstár által nyújtható lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás, otthonteremtési támogatás igénybevételére való jogosultság megállapításához a folyósító pénzintézet igazolást kér.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu oldalról.

Kérelem, személyi igazolvány vagy lakcímigazolvány, egy hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat,
gyermekek születési anyakönyvi kivonata, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését szabályozó jogerős bírói ítélet,
gyámság vagy gondnokság alatt álló személy esetén a Gyámhatóság kirendelő határozata,
16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás,
nyilatkozat arról, hogy az építtetővel az eltartottak - a házastársat és gyermekeit kivéve - legalább egy éve közös háztartásban élnek.
 

3.000,- Ft eljárási illeték

Szociális és Lakás Iroda

12/2001. (I.31.) önkormányzati rendelet  a lakáscélú támogatásokról. 

Szombathely Település