Halászati őrzés módjának bejelentése (halászati őrök nyilvántartásba vétele)

A halgazdálkodásra jogosult köteles a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről - halászati őr útján - gondoskodni. Halászati őr halastavon is foglalkoztatható.

Halászati őrt több halgazdálkodásra jogosult közösen is foglalkoztathat. A halászati őr feladatainak ellátásával a mezei őrszolgálat is megbízható.
A halászati őrzés módját, továbbá a halászati őr foglalkoztatását vagy annak megszűnését a halgazdálkodásra jogosult köteles a halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartásba vétel céljából haladéktalanul bejelenteni.

Kulcsszavak: Halászati őrzés módjának bejelentése (halászati őrök nyilvántartásba vétele)

Halgazdálkodásra jogosult, vagy a halastó üzemeltetője. A jogosultat a bejelentés megtételében törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

1) az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek;

2) a halászati őrzés módja:
a) az őrzés halgazdálkodási vízterületen vagy halastavon valósul-e meg,
b) az őrzésben társadalmi halőr is részt vesz-e,
c) az őrzés mezei őrszolgálat közreműködésével valósul-e meg,

3) Sor kerül-e halászati őr több halgazdálkodásra jogosult általi közös foglalkoztatására

Sommás eljárás esetén 8, teljes eljárásban 60 nap. 

A kérelemhez nem kell dokumentumokat csatolni.

EKEIDR2