Távhő - Távhő engedélyesek számára a szabályzatok, tervek és egyéb dokumentumok beküldése

Az Engedélyes a részére jogszabályban vagy engedélyben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a MEKH felé, az erre szolgáló űrlapon teljesítheti.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, távhő, szerződés, szabályzat, hővásárlás, bejelentés, koncessziós, távhőszolgáltatás, távhőszolgáltató, távhőtermelő

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti Engedélyes.

A dokumentum benyújtási kötelezettség kizárólag elektronikus úton,  az alábbi űrlap értelemszerű kitöltésével és az adott dokumentumnak az űrlaphoz csatolásával teljesíthető.
A dokumentumot az engedélyes vagy az arra kötelezett képviseletére jogosult személy, vagy meghatalmazottja nyújthatja be. Meghatalmazott esetén a meghatalmazást a benyújtásra kötelezett rendelkezés nyilvántartásában vagy más erre alkalmas iratban szükséges tanúsítani a Hivatal felé.
A megfelelő dokumentum csatolásával és az űrlap helyes kitöltésével, illetve beküldésével a beküldési kötelezettség teljesítettnek tekintendő. A teljesítésről igazolás csak kérés esetén kerül kiállításra.

A Hivatal a távhőszolgáltatásról szóló  2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az engedélyben előírtak mulasztása esetén a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet 2. §-a szerinti bírságot szabhat ki az engedélyesre.
 

Az adott dokumentom benyújtására az arra vonatkozóan a jogszabályban és engedélyben meghatározott határidők állnak rendelkezésre. A dokumentum űrlapon való beküldésével a beküldési kötelezettség teljesítettnek minősül.

Az űrlapon megadottak szerint.

A dokumentum benyújtás díjmentes.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Bírósági jogorvoslat (közigazgatási per)

További információk: http://www.mekh.hu/tajekoztato-a-tavhos-engedelyesek-altal-kotelezoen-benyujtando-dokumentumokrol-iratokrol-es-jelentesekrol

Amennyiben az engedélyes nem saját cégkapuján, hivatali kapuján vagy az egyéni képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjének a saját ügyfélkapuján keresztül nyújtja be, és az ügyintéző meghatalmazását nem a rendelkezési nyilvántartásában teszi meg, akkor a meghatalmazást csatolni szükséges a beadványhoz.

MEKH