Kecskemét - Közterületi rendezvény zajkibocsátási engedélye

Kecskemét Megyei Jogú Város területén közterületi rendezvényen hangosító berendezés engedéllyel üzemeltethető.

Kulcsszavak: hangosító berendezés, környezeti zajforrás, rendezvény, környezeti zaj, szabadidős zaj

Gazdálkodó szervezet esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése

Természetes személy esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton

Engedély nem kerül kiadásra.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban 60 napon belül hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település