Kecskemét - Adó- és értékbizonyítvány

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat adóhatósága az ügyfél kérelmére adó- és értékbizonyítványt állít ki a kérelemben megjelölt, Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő ingatlannak/ingatlanoknak a kérelem időpontjában fennálló forgalmi értékéről.

Kulcsszavak: becsérték, értékbecslés

Azon természetes és jogi személyek aki számára jogszabály előírja az ügyükhöz kapcsolódóan az adó- és értékbizonyítvány beszerzését.

Az ügyfélnek adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet kell benyújtania.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

A benyújtandó nyomtatvány

az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy, ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

űrlap

A kérelemhez szükség van:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódóan illetékmentes, egyéb jogszabályban meghatározott ügyekhez kiállított adó- és értékbizonyítvány illetékköteles Pl. természetes személyek adósságrendezési eljárásához.

Ha az adó- és értékbizonyítvány illetékköteles, az illeték összege 4.000,- Ft, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozóan kérnek adó- és értékbizonyítványt, akkor az illetéket az összes kért bizonyítvány után, külön-külön kell megfizetni.

Az illetéket Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11732002-15337544-03470000 számú Államigazgatási illeték beszedési számlájára kell megfizetni

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan kiállított adó- és értékbizonyítvány esetében a közlésétől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett                    (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.),  de Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

Adó- és értékbizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha felhasználását jogszabály kötelezővé teszi.

Tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.

Nem adható ki adó- és értékbizonyítvány, ha:

Kecskemét Település