Foglalkozási Rehabiltiációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként és a foglalkozási rehabilitációs szakértők továbbképzésével kapcsolatban a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Kulcsszavak: Foglalkozási Rehabiltiációs Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

Bejelentő.

A szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017 (XII.15.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani elektronikus úton. 

8 nap.

A  bejelentéshez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, az igazgatási szolgálgatatási díj befizetését igazoló dokumentum, a bejelentést megelőző 10 évben szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat igazolása.

5000 Ft.

EKEIDR2