KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT ONLINE BENYÚJTÁSA NYILVÁNOS FELHÍVÁS ALAPJÁN

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) általános célú közbeszerzési portál, amely a közbeszerzési eljárások nyilvánosságát és hatékony lebonyolítását szolgálja.

Kulcsszavak: Közbeszerzés, E-közbeszerzés, Elektronikus közbeszerzés, EKR, Ajánlat, Részvétel, Eljárás, Benyújtás, Dokumentáció, Felhasználó, Eljárási cselekmény

Az EKR-be való belépés nélkül a Portálon a „Nyilvántartások” menüpont alatt az ajánlatkérői és közbeszerzési szakértői adatbázis érhető el, az „Eljárás” menüpont alatt a közbeszerzési tervek, a megindított eljárások, a közbeszerzési hirdetmények és a keretmegállapodás alapján indított beszerzések, a „Támogatás” menüpont pedig a támogatói felületekre (pl.: kézikönyv, GYIK) navigál.

Az EKR-be történt belépést követően csak azok a regisztrált felhasználók tudnak egy eljárás iránt érdeklődni, majd ajánlat, vagy részvételi jelentkezés összeállítását kezdeményezni, akik az EKR-ben regisztrált felhasználóként erre jogosultsággal rendelkeznek.

Belépést követően a Megindított eljárások funkciógombra kattintva elérhető az EKR-ben megindított közbeszerzési eljárások listája. A megindított eljárások listája a Portálon a nem regisztrált felhasználóknak is elérhető.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó megtekinti a felhívást, és a további dokumentációkat is meg szeretné tekinteni, akkor azt az EKR publikus felületén történő bejelentkezését követően az Érdeklődés jelzése funkció indításával teheti meg. Az Érdeklődés jelzése funkciógomb csak annál az eljárásnál érhető el a felhasználónak, amelyikben jogosult részvételi jelentkezést beadni, vagy ajánlatot tenni. A funkció elindítását követően meg kell adni, hogy mely szervezet nevében jár el, többrészes eljárás esetében melyik részre szeretne jelentkezni.

Az Ajánlat összeállítás/Részvételi jelentkezés összeállítása eljárási cselekményt a felhasználó akkor indíthat el, ha az eljárás iránti érdeklődését jelezte az adott eljárás adatlapján keresztül.

Az ajánlatunk/részvételi jelentkezés összeállításához az Ajánlat összeállítása/Részvételi jelentkezés összeállítása eljárási cselekmény sorban a Megnyitás gombot kell választani.  

Részvételi jelentkezés esetén a rendszer automatikusan kitölti a felolvasólapot az EKR-ben szereplő adataink alapján, így a részvételi szakaszban nem kell és nem is lehet a felolvasólapot további adatokkal feltölteni.

Ajánlat összeállítás esetén ki kell tölteni az ajánlatkérő által létrehozott felolvasólapot.  

Az ajánlat, részvételi jelentkezés részeként benyújtásra kerülő dokumentumokat a Benyújtandó iratok felület alján, az Új dokumentum csatolása gomb megnyomásával lehet feltölteni.

Az ajánlat benyújtásához a Benyújtás funkciógombot kell megnyomni.Az ajánlat fejléce is tartalmazza az információt, hogy az ajánlat Benyújtott ajánlat szakaszba lépett!

Amennyiben szeretnénk még szerkeszteni az ajánlati dokumentációban, úgy a Vissza az ajánlati dokumentáció szerkesztéséhez funkciógombot kell választanunk.

A Benyújtás funkciógomb megnyomását követően a Rendszer megerősítést kér,a megjelenő felületen kell megadni azt az elsődleges és másodlagos mobil telefonszámot, ahova a rendszer küldheti a benyújtott ajánlat zárolásának feloldásához szükséges sms kódot. Kötelező két mobilszám megadása, azonban a két szám lehet ugyanaz. Az ajánlat benyújtást követően az időzár alá kerül, nem megtekinthető, nem módosítható. Az eljárás felületén kizárólag az Ajánlat visszanyitása funkciógomb érhető el. Az ajánlat visszanyitásához szükséges sms-kód kéréséhez ezt a funkciógombot kell választani.

Végső ajánlattételi felhívás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg az ajánlat ügylet fejléc információi között: "Az eljárásban végső ajánlattételi felhívás érkezett.” Tárgyalásos eljárásban kötelező végleges ajánlat benyújtása a Kbt. és a végrehajtási rendeleteiben foglalt rendelkezésekkel összhangban! A korábbi fordulókban benyújtott ajánlatot abban az esetben is be kell újra nyújtani az EKR-en keresztül, az ATL-Ajánlat összeállítása eljárási cselekmény indításával, ha a korábban benyújtott ajánlat tartalma semmiben nem változik. Eljárási cselekmény az Eljárási cselekmény kereső oldalon, az oldal alján az Új eljárási cselekmény funkciógombbal indítható, amikor legördülő menüből választható ki az indítható eljárási cselekmény. Az eljárási cselekmények teljes listáját a Portálon elérhető Felhasználói Kézikönyv tartalmazza.

Kiegészítő tájékoztatás kérése eljárási cselekmény (KTK) – Ezzel az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításához kiegészítő tájékoztatás kérhető az ajánlatkérőtől. A legördülő menüből ki kell választani a Kiegészítő tájékoztatás kérése eljárási cselekményt. Lehetőség van szöveg megadására és dokumentum csatolására.

Egyéb kommunikáció (AT) eljárási cselekmény (AETK) – Ez az eljárási cselekmény szöveg megadásával és dokumentum csatolásával biztosítja az Ajánlatkérő irányába a közlést és az információcserét.

Hiánypótlás összeállítása eljárási cselekmény (AMHP) - Az eljárási cselekmény célja, hogy a benyújtott ajánlat, vagy részvételre való jelentkezés szerkesztésével teljesíteni lehessen  a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Felvilágosítás kérés megválaszolása eljárási cselekmény (FKM) – Ezen eljárási cselekménnyel lehet az ajánlattételhez benyújtott dokumentummal kapcsolatban kért ajánlatkérői felvilágosítást megválaszolni szövegesen, illetve dokumentum csatolásával.

Ajánlat visszavonása eljárási cselekmény (AVV) - Biztosítja az ajánlattevő számára, hogy az ajánlatok bontását követően vissza tudja vonni az ajánlatát indoklás lehetőségével és dokumentumcsatolás biztosításával.

Ajánlattevőként az Ajánlataim funkciógombra kattintva a felhasználó elérheti az EKR-ben létrehozott ajánlatait. Annak érdekében, hogy a kiválasztott ajánlat megtekinthető , adott esetben a szerkesztése folytatható legyen, az ajánlat sorában, a Műveletek oszlopban a Megnyitás gombra kell kattintani. A Jogosultságok gombra kattintva, amennyiben a felhasználó rendelkezik szervezet, vagy ajánlat szinten jogosultság kiosztó szerepkörrel, további jogosultságokat tud kiosztani a szervezeti tagsággal rendelkező felhasználóknak.

Az EKR-be belépett felhasználó az Eljárás / Határidők menü választásával az eljárásait érintő legfontosabb határidőket tudja nyomon követni. A felhasználót érintő legközelebbi határidőkről az EKR-be történő belépéskor figyelmeztető üzenet jelenik meg. A lista legalján található Naptár nézet funkciógomb megnyomásával a határidőket naptár nézetben is megtekinthetjük. Ha naptári nézetről a lista nézetbe szeretne visszatérni, akkor a Lista nézet funkciógombot kell választani.

A felhasználó a benyújtott ajánlatot csak az ajánlattételi határidő lejártáig tudja módosítás céljából visszanyitni!

Az adott eljárásban az Ajánlati dokumentáció menüpontot választva a lebegő menüben a Benyújtandó iratok jegyzéke menüpont tartalmazza az ajánlatkérő által kért elektronikus nyilatkozatokat, valamint az oldalon lehetnek az ajánlatkérő által feltöltött, sablonként megadott dokumentumok is.

Az EKR-ben lefolytatott eljárások során vannak kitöltendő űrlapok és olyan nyilatkozatok, dokumentumok is, amelyek csatolt dokumentumok formájában kerülnek benyújtásra. Ezekhez az ajánlatkérő csatolhat fel mintákat, amelyeket a gazdasági szereplőnek le kell töltenie és kitöltést követően ajánlatához feltöltenie, vagy aláírva és szkennelve vagy elektronikusan aláírva kell az ajánlatához csatolnia az EKR-ben . Az ajánlatkérő által feltöltött dokumentumokat a fájl nevére kattintva tudjuk letölteni.

Az ajánlat, részvételi jelentkezés részeként benyújtásra kerülő dokumentumokat a Benyújtandó iratok felület alján, az Új dokumentum csatolása gomb megnyomásával tudjuk feltölteni. (Ajánlat / Részvételre jelentkezés összeállítása – Ajánlati dokumentáció: Dokumentum csatolása)

A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt jogorvoslat kérhető. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a kapcsolattartás elektronikus úton történik. A Közbeszerzési Döntőbizottság több ízben is hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban csak képviselő közreműködésével lehet részt venni: ez lehet akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

ME KFF HÁT