Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

A nem engedélyköteles élelmiszer-vállalkozások kötelesek az élelmiszer-vállalkozási tevékenység folytatására irányuló szándékukat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni (telephely szerinti Járási Hivatal), amelyet követően a megyei kormányhivatal a létesítményre vonatkozóan regisztrációs számot ad és ezzel párhuzamosan megtörténik a nyilvántartásbavétel.

Kulcsszavak: engedélyköteles, élelmiszer-előállító, tevékenység, növényi, eredetű, élelmiszer, bejelentés

Vállalkozás, vállalkozó, meghatalmazásra lehetőség van.

A nem engedélyköteles előállító vagy gyártó létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell: a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét, természetes személy esetén a születési helyet és időt, cég esetében adószámot,  lakhely (székhely) címét,  telephely címét, elérhetőséget, a vállalkozás tevékenységét,  szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

60 nap.

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.

Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték mentes.

Területileg illetékes megyei kormányhivatal.

Az ügyfél részére a fellebbezés lehetősége nyitva áll. Hatáskörrel rendelkező szerv: megyei kormányhivatal az elsőfokú döntést hozó járási hivatalhoz kell benyújtani, a döntés közlésétől számított 15 napon belül, díja 10 000 Ft.

A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatalát (alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási stb.) kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezheti. Ezt a regisztrációt a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala végzi. Ez a regisztrációs kötelezettség nem érinti azokat az élelmiszer-előállítókat, ahol pl. zöldség, gyümölcs tisztítás, darabolás, csomagolás történik, ezen tevékenységeket továbbra is az élelmiszerlánc felügyeleti szervnek kell bejelenteni (pl. darabolt, vágott, csomagolt saláták). 

EKEIDR2