Veszprém- Fakivágási, fanyesési kérelem közterületen

A közterületen lévő fák szakszerű gallyazása, gondozása, zavaró ágak levágása, érintésvédelmi metszés közterületen.

A közterületi fakivágási kérelem benyújtását megelőzően előzetes favizsgálatra van szükség.

Kulcsszavak: Fakivágás, metszés, nyesés, ültetés

Bármely Veszprém közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, természetes vagy jogi személy.

A kérelmező telefonon, e-mailen vagy e-papíron keresztül keresse meg az ügyintézőt előzetes vélemény adása céljából. Az iroda munkatársa megvizsgálja a fát, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a kérelmezőt.

A fakivágási kérelem benyújtását csak akkor javasoljuk a kérelmezőnek, ha a fa állapota, elhelyezkedése ezt alátámasztja.

Az előzetes vizsgálat díjmentes. 

Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport

8200 Veszprém Óváros tér 9. földszint

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 7.30–16.00

Telefon: 88/549-348

A fapótlási kötelezettséget a Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése írja elő, melynek értelmében:

„A közterületen lévő fás szárú növény kivágást követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlást teljesítését a jegyző ellenőrzi.”

Veszprém Település