HKA - Hadigondozottak Közalapítványa – hadigondozás, élet elvesztésért járó egyösszegű kárpótlás – kezelő szervi feladataival kapcsolatos kifizetések, teljesítések

A Magyar Államkincstár, mint a Hadigondozottak Közalapítványának kezelő szerve fogadja a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. szerinti hadirokkantak egyedi kérelmeit, valamint a hadirokkantak részére a szolgáltatók által biztosított ellátásokhoz kapcsolódó megállapodásokat, számlákat, továbbá teljesíti az 1992. évi XXXII. törvény alapján az élet elvesztéséért járó kárpótlási összegek kifizetését.

Kulcsszavak: hadigondozás, hadigondozott, hadirokkant, hadiárva, hadigondozott családtag, hadiözvegy, hadigyámolt, élet elvesztése, kárpótlás

Hadirokkantak, hadirokkantak részére  szolgáltatást nyújtók, kárpótlási feladatot ellátó szervezet

A beadvány és az abban foglaltakat alátámasztó bizonylatok beküldése. Minden esetben szükséges a hadigondozási igazolvány másolatának csatolása, amelyből megállapítható a hadirokkant státusz. Szolgáltatást nyújtók esetében a megállapodás megkötéséhez szükséges a hadigondozotti igazolvány másolatának megküldése, valamint az ellátottal kötött megállapodás és a térítési díjat megállapító irat.

Megállapodás beküldése esetén az csatolt dokumentumot elektronikus aláírással szükséges ellátni.

Az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás kifizetéséhez határozat és kifizetési nyilatkozat benyújtása szükséges.

Ügytípustól függően: számla, teljesítésigazolás, megállapodás, ellátásra vonatkozó szerződés, hadigondozotti igazolvány, értesítés díjtételek változásáról

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár Járadékokat és Viszontgaranciákat Kezelő Főosztály Pénzügyi és Közalapítványi Osztály

Hadigondozottak Közalapítványának Kuratóriuma, Honvédelmi Minisztérium

A beadványok postai úton is beadhatóak.

Postacím: Magyar Államkincstár 1909 Budapest

1994. évi XLV. tv. a hadigondozásról

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról

31/2003. (III. 27.) számú Korm. rendelet az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról

2006. évi XLVII. törvény az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról

MÁK_JVF