Budapest XIII. - Települési támogatás lakás-karbantartási és akadálymentesítés költségeihez való hozzájárulás részbeni átvállalása céljából

A szociálisan rászoruló  lakott lakás bérlője, vagy tulajdonosa anyagi segítséget kapnak a lakhatásuk megfelelő minőségű biztosításához, akinek a lakásában a kisebb felújítási, korának, egészségi állapotának megfelelő akadálymentes környezet kialakításához segítségre van szüksége.

Kulcsszavak: lakóhely életvitelszerű lakás támogatott lakás-karbantartási tevékenységek

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Az ügyleírásban megadott nyomtatványt és a mellékleteket be kell nyújtania.

pályázat benyújtását követő soros bizottsági ülés

pályázati adatlap

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében szociális ügyekkel foglalkozó bizottság

Nincs, A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A támogatás összege nem haladhatja meg az 500.000.-Ft-ot, de legfeljebb a tényleges költség 50 %-a.

 

Pályázati feltételek:

bérlő / tulajdonos és a lakásban életvitelszerűen élő lakáskarbantartásban a kérelem benyújtását megelőző 3 évben nem részesültek.

Öröklési, tartási, életjáradéki szerződést nem kötött.

Köztartozása nincs az  Önkormányzat felé.

Az árajánlat alapján megállapított önrész megfizetését vállalja.                                                    

 

Támogatás adható

orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához;

festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz;

elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához;

nyílászáró cseréjéhez.

 

A lakáskarbantartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

Személyes megjelenés esetén:

•          érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

•          lakcímet igazoló hatósági igazolvány

•          Akadálymentesített lakókörnyezet kialakítása esetén orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény másolata

•          A kért tevékenységre (akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához, festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz, elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához, nyílászáró cseréjéhez) részletes árajánlat

A lakás tulajdon/jogviszonyt igazoló tulajdoni lap vagy bérleti szerződés.

 

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

Budapest 13. ker. Település