Békéscsaba - Hatósági bizonyítványok

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni. Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

Kulcsszavak: Hatósági bizonyítvány

Bármely magánszemély, akinek olyan adat, tény vagy állapot igazolása szükséges, amelyre a hatóságoknak nyilvántartás nem áll rendelkezésére.

A hatósági bizonyítvány felhasználásának célját megjelölve, annak kiállítása iránt kérelmet előadni vagy nyomtatványt benyújtani.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásban a kérelmezőnek a hatóság előtt személyesen megjelenő két tanú jegyzőkönyvbe rögzített nyilatkozatával alá kell támasztania nyilatkozatát.

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.

Az eljárás illetéke 3000,-Ft.

Az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-a rendelkezik.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

Felettes szerv: Békés Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: A hatósági bizonyítvány ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Békéscsaba Település