Az Önkormányzat polgármestere Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ) a TKR 27. §-ában foglalt esetekben településképi bejelentési eljárást folytat le.
 

">

Budapest 11 Településképi bejelentési eljárás

Az Önkormányzat polgármestere Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban TKR ) a TKR 27. §-ában foglalt esetekben településképi bejelentési eljárást folytat le.
 

Kulcsszavak: településkép

Az ügyindításra a tervezett tevékenységet végző ügyfél vagy meghatalmazottja jogosult.
 

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton nyújthatja be.
A kérelemhez a TKR 6.sz. mellékletében meghatározott tartalmú dokumentációt kell mellékelni elektronikusan vagy 1 példányban papíralapon.
 

Településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 100.000 forint, természetes személy esetében legfeljebb 200.000 forint, jogi személyek esetében legfeljebb 500 000 forint a bejelentési eljárásban hozott határozat rendelkezésétől eltérő kialakítás, ill. a kikötésben előírt feltételek be nem tartása településképi követelmény megszegésének minősül, mely településképi kötelezési eljárás lefolytatását vonja maga után. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén településképi bírság szabható ki, melynek mértéke legalább 100.000 forint, legfeljebb 1.000.000 forint lehet.
 

Ügyintézési határidő 15 nap
 

Településképi bejelentési eljárás

 

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.
 

Polgármester
 

Budapest Főváros XI.kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
 

Budapest 11. ker. Település