Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_KER_01)

A nyugdíjmegállapító szervek, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz intézett kérelem benyújtására szolgál.

Nem alkalmazható nyugdíj megállapítására, adategyeztetésre irányuló, illetve más olyan kérelem esetén, amelyet meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni.

Kulcsszavak: nyugdíj, nyugdíjbiztosítás, általános kérelem, kérelem nyugdíjbiztosítás, NY_KER_01, kérelem nyugdíj, NY_KER

Kérelmet bármely nyugdíjbiztosítási ügyben érintett természetes személy, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja benyújthat.

Ki kell tölteni a kérelem benyújtására szolgáló űrlapot, vagy nyomtatványt. A kérelemhez mellékletek is csatolhatók.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Kérelem űrlap, vagy nyomtatvány.

Bármely, a kérelemhez kapcsolódó dokumentum.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi, megyei kormányhivatal folytatja le. Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Ellátás folyósításához kapcsolódó kérelem esetén az eljárást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folytatja le. 

Panasz vagy sérelem esetén a kormányhivatalok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felügyeleti szervéhez a Magyar Államkincstárhoz lehet fordulni.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal vagy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán.

Postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak (Postacím: 1916 Budapest) vagy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (Postacím: 1820 Budapest) címezve.

NYUFIG_ESZF