Budapest 04. ker. 500 m3/év mennyiségig terjedő talajvízkút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése

Talajvízkút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja

Kulcsszavak: kút, engedély, létesítés fennmaradás

Bármely személy

www.ujpest.hu honlapon található kérelem nyomtatvány kitöltése, valamint mellékletek csatolása és benyújtása a jegyzőhöz

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

A kérelem (letölthető nyomtatvány), átnézeti helyszínrajz, kút metszetrajz, kútfúró nyilatkozata és szakképesítési igazolása

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm.rendelet

Budapest 04. ker. Település