Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (6) és (7) bekezdése értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként és a rehabilitációs orvosszakértők továbbképzésével kapcsolatban a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki. 
 

Kulcsszavak: Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

Bejelentő.

A szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről  és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII.15.) Korm. rendelet 2. szerinti adatlapon kell benyújtani elektronikus úton.

8 nap.

A bejelentéshez csatolni kell a végzettséget-, képesítést igazoló okiratok másolatait; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást; az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

5000 Ft.

EKEIDR2