Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás

A települési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, valamint   a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalánál lehet benyújtani.

Kulcsszavak: A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás

Szombathely területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

Krónikus betegségre tekintettel háziorvos vagy szakorvos által rendelhető rendszeresen felírt gyógyszerek költségéhez, vagy rendszeresen alkalmazott gyógyászati segédeszköz költségének viseléséhez nyújtott támogatás. A támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg: 71.250,- Ft) egyedül élő esetén 300%-át (jelenleg: 85.500,- Ft) és a háztartás egyikének sincs vagyona. A támogatás havi összege az igazolt költség, legfeljebb 8.000,- Ft. Öregségi nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, vagy rokkantsági járadékban részesülő egyedül élő jogosult esetén a támogatás havi összege az igazolt költség, de legfeljebb 20.000,-Ft.

Igazolt költség: krónikus betegségre tekintettel háziorvos vagy szakorvos által rendelhető rendszeresen felírt gyógyszerek, vagy rendszeresen alkalmazott gyógyászati segédeszközök költsége azzal. hogy a költség összegét a közgyógyellátásban részesülő személy esetén az egyéni gyógyszerkeret összegével csökkenteni kell.

Az egy háztartásban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén folyósított ellátás együttesen havonta nem haladhatja meg a 16.000,- Ft-ot. A rendszeresen felírt gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszközök költségét a gyógyszertár igazolja. A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani. Amennyiben a támogatást gyógyászati segédeszköz költségének viseléséhez kérik, a támogatás egy összegben is utalható.

A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell a kérelmet elbírálni.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a  gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:00-12:00, 13.00-15.30,
szerda: 8:00-12:00, 13.00-17.00,
csütörtök: 8:00-12:00, 13.00-15.30.

Kérelem, vagyonnyilatkozat, a háztartásban élő személyek - kérelem benyújtását megelőző hónap - nettó jövedelméről szóló igazolás, háziorvosi/gyógyszertári igazolás.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700, Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu oldalról

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Szombathely Település