SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Növényvédelmi hatósági ügyek (parlagfű elleni védekezés)

A földhasználó (az ingatlan tulajdonosa vagy használója) köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.A jegyző feladat- és hatásköre belterületen, a növényvédelmi tevékenység keretében, a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése, valamint a közérdekű védekezés elrendelése és végrehajtása.
 

Kulcsszavak: parlagfű, növényvédelem, bejelentés

Parlagfűvel szennyezett területre vonatkozóan bármely természetes személy és jogi személy tehet bejelentést.

Belterületen található parlagfűvel szennyezett területre vonatkozóan bejelentés tehető személyesen, postai úton, e-mailben, elektronikus úton e-Papír szolgáltatáson vagy a Parlagfű Bejelentő Rendszeren  keresztül.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a terület pontos megjelölését és amennyiben ismert, az ingatlan helyrajzi számát, tulajdonosának/használójának nevét, címét.

A bejelentéshez, csatolni lehet az abban foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A külterületi és zártkerti ingatlanok esetében a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály jár el.

A bejelentés alapján hatósági ellenőrzés lefolytatása 5 napon belül.

Bejelentés, valamint az abban foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

A bejelentés illeték és díjmentes, a földhasználót a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek terhelik.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

A jegyző felügyeleti szerve a Vas Megyei Kormányhivatal.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós vagy virágzó fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozó végzi. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.
A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei adók módjára történő behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. Ezzel párhuzamosan a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Szombathely Település