KAPOSVÁR - Időszaki támogatás

Települési támogatásként speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása annak a táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló kérelmezőnek nyújtható - egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében - a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként (a továbbiakban: időszaki támogatás), akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át nem haladja meg, és részére külön jogszabály * alapján személyi jövedelemadó kedvezmény nem érvényesíthető.

Kulcsszavak: Időszaki támogatás

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

Az időszaki támogatás folyamatosan igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása az Ákr-nek megfelelően történik. A megállapítás tárgyévre történik, a támogatás összegét tárgyévben három alkalommal (április, augusztus, december hónapokban) biztosítja az önkormányzat.

Az időszaki támogatás folyamatosan igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása az Ákr-nek megfelelően történik. A megállapítás tárgyévre történik, a támogatás összegét tárgyévben három alkalommal (április, augusztus, december hónapokban) biztosítja az önkormányzat.

A kérelemhez csatolni kell:

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal április, augusztus, december hónapokban biztosítja az önkormányzat.

Az időszaki támogatás összege személyenként és jogosultsági időszakonként 10.000,- Ft.

Időszaki támogatás - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település