A gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele

A szolgáltatás elektronikus azonosítást követően lehetővé teszi az adatmegismerésre jogosult személy részére – a gyermekek védelmének biztosítása, a gyermekek sérelmére vagy kihasználásával elkövetett nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények megelőzése érdekében – a gyermekekkel közvetlen kapcsolatba kerülő személyek ellenőrzése céljából, a jogszabályban meghatározott nyilvántartási adatok megismerhetőségét.

Kulcsszavak: adatszolgáltatás, bűncselekmény, gyermek, erkölcs, nemi élet

Az adatmegismerésre az a nagykorú személy jogosult, aki 18. életévét be nem töltött személy (védendő személy)

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

Az elektronikus felület a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerését teszi lehetővé.

Az adatlekérdezésről szóló tájékoztató megismerését követően a továbblépéshez nyilatkozni szükséges arról, hogy az adatigénylést előterjeszteni szándékozó személy a felület használatára jogosult-e. Ezt követően az adatigénylésre jogosult személy arról is nyilatkozatot tesz, hogy a bűnügyi nyilvántartó rendszerből megismerhető személyes adat ismerete milyen célból szükséges.

Az adatigénylés kezdeményezéséhez az adatigényléssel érintett személy családi és utónevét karakterpontosan kell megadni (a megadott betűknek, kötőjeleknek, szóközöknek teljes mértékben egyezniük kell az érintett személy nevével).

Az adatigénylés eredményéről azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen.

Az adatigénylés illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Az érintettre vonatkozó adat megismerhetővé tétele a felületen akkor kezdeményezhető, ha az érintett adatainak megismerésére jogosult személy megítélése szerint az adatok megismerése a gyermekek védelmének biztosítása, a gyermekek sérelmére vagy kihasználásával elkövetett nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények megelőzése céljából a gyermekekkel közvetlen kapcsolatba kerülő személyek ellenőrzése érdekében feltehetően szükséges, és az erre vonatkozó adat más módon történő megismerése egyébként aránytalan nehézséggel járna.

A megismerhetővé tehető adatok köre, amennyiben azok törvényben előírt feltételei fennállnak:

 

Az adatigénylő által megadott keresőadatokkal történő lekérdezés eredménye az alábbi lehet:

Amennyiben a lekérdezés eredménye alapján több személyre vonatkozóan található adat, az adatigénylő ezek közül – a felületen megjelenő fényképek közül – kiválaszthatja azt az egy személyt, akit érintően a további, megismerhetővé tehető bűnügyi nyilvántartási adatszolgáltatást kéri.

A felületen keresztül megismert adatokról másolat – így különösen képernyőfotó, kivonat vagy más összefoglaló – nem készíthető, továbbá azokat tilos nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, nyilvántartásba rendezni vagy adatbázisba foglalni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adat jogellenes megismerését, felhasználását a törvény bünteti! A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. §-a szerint akár két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a különleges személyes adattal visszaélés bűncselekményének elkövetője.

2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

EKTFO