Celldömölk - Fakivágási engedély / bejelentés

Celldömölk Város Önkormányzata közigazgatási területén található közterületek fás szárú növényeinek védelme érdekében a fás szárú növények kivágásához fakivágási engedély szükséges, amely vonatkozásában Celldömölk Város Önkormányzat Jegyzője határozattal dönt.

Kulcsszavak: Fakivágás

Fakivágást kérelmező

A kérelem papír alapon benyújtható a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájához, annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-IGAZ-FKV

Űrlap megnevezése: Fakivágási engedélykérelem, bejelentés

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) kivágására engedélykérelem/bejelentés formanyomtatvány az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Fakivágási engedélykérelem, bejelentés), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "fakivágás" lehetőséget.

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás illetékmentes.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

Műszaki iroda

A döntés ellen a döntés közléstől számított 15 napon belül a Vas Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) nyújtható be a fellebbezés.

Nyomtatványok

Celldömölk Település