Budaörs-Pályázati adatlap külföldi ösztöndíj-SZOC 011

A külföldi ösztöndíj az államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz - a magyarországi felsőoktatási intézménytől elnyert ösztöndíjhoz nyújtott - kiegészítő egyszeri, egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás.

Kulcsszavak: külföldi ösztöndíj

Külföldi ösztöndíjban részesülhet az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése által meghatározott tanulmányokat folytató hallgató

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át (62.700 Ft), és

b) vagyonnal nem rendelkezik.

A pályázati adatlapot és mellékleteit a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

nincs

A benyújtott pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság soron következő ülésén bírálja el. 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

Az eljárás költség- és illetékmentes

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az pályázat a tárgyévben bármikor benyújtható.

A pályázati adatlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

A Külföldi ösztöndíj pályázónként elnyerhető maximális összege: 200.000 forint.

Budaörs Település