EK-műtrágya forgalomba hozatalának bejelentése

A Magyarországon forgalomba hozni kívánt EK-műtrágyákat a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében minden évben az első forgalomba hozatal megkezdése előtt 30 nappal a gyártó, illetve a nem Magyarországon történő előállítás esetén az első magyarországi forgalomba hozó köteles bejelenteni a NÉBIH-nél.

Kulcsszavak: termésnövelő anyag, EK műtrágya, szerforgalom, bejelentés

A kérelmet benyújthatja a gyártó és nem Magyarországon történő előállítás esetén az első magyarországi forgalomba hozó.

Az engedély iránti kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható az e-papír rendszeren keresztül.


Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Ügyintézés határideje: 30 nap

A bejelentés mellékleteként be kell nyújtani a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó, 6 hónapnál nem régebbi vizsgálati eredményt.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

EK-műtrágya bjelentés
EK-műtrágyák forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályozás

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 1. §
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról

NÉBIH