Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védett természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. A földrészletek korábbi állapota helyreállításának hatósági engedélyezésére irányul ez a hatósági eljárás. 

Kulcsszavak: Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

Eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője).

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

90 nap

Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát, vagy az illetékmentességi nyilatkozatot a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Az eljárásért 5.000 Ft illetéket kell fizetni. A hiteles, elektronikus dokumentumként lekérdezett tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

EKEIDR2