A1 nyomtatvány: kiküldetés, párhuzamos tevékenység, alkalmazandó jog

Biztosítási kötelezettség és alkalmazandó jog az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban.

Kulcsszavak: Kiküldetés, párhuzamos tevékenység, alkalmazandó jog meghatározás, A1 nyomtatvány

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó személyek kizárólag egy tagállamban lehetnek biztosítottak, járulékfizetési kötelezettségük egy tagállamban állhat fenn. Az EGT állampolgárok biztosítási kötelezettsége azon tagállam jogszabályai alapján áll fenn, ahol az adott személy kereső tevékenységét folytatja.

 

Ennek értelmében a kiküldő ország illetékes intézménye kiad egy ún. „A1” jelű nyomtatványt a kiküldetés időtartamára, a kiküldő állam társadalombiztosítási joghatóságának igazolása, valamint a kiküldő országban történő járulékfizetés igazolása végett.

 

A kiküldetés azt jelenti, hogy a munkavállaló munkáját továbbra is a munkáltatója utasítása alapján, de egy másik tagállamban végzi.

 

A1 nyomtatványt állít ki a kormányhivatal a több tagállamban folytatott párhuzamos tevékenység esetében is, ha előzőleg megállapította, hogy a magyar jogszabályok vonatkoznak az érintett személyre.

 

Az A1 nyomtatvány igazolja, hogy a külföldi munkavégzés (kiküldetés, párhuzamos tevékenység) alatt az érintett személy továbbra is magyar biztosított marad, a másik tagállamban nem áll fenn biztosítási, járulékfizetési kötelezettsége.

Amennyiben minden  szükséges dokumentumot benyújtanak, a nyomtatvány 8 nap alatt kerül kiadásra, ha további információkra, adatokra van szükség az elbíráláshoz, a nyomtatvány  kiadásának ideje legfeljebb 60 nap.

Az eljárásban az ügyfelet díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A kérelmet a területileg illetékes megyei (vagy fővárosi) kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Amennyiben nem ért egyet a hatóság által hozott döntéssel, abban az esetben azt bírósági úton megtámadhatja, közigazgatási per keretében. A per keresetlevéllel indítható meg, amelyben a határozattal szemben jogsérelemre kell hivatkozni. A keresetlevél benyújtására a határozat közlésétől (általában kézbesítésétől) számított harminc napon belül van lehetőség. A közigazgatási per lefolytatására azon törvényszéken kerül sor, amelyik területi illetékességgel rendelkezik a közigazgatási cselekmény helyét illetően.

A kiküldetés megállapításához szükséges egyéb információkat is meg kell adni, hitelt érdemlő módon igazolni kell a belföldi tevékenységet, valamint nyilatkozatot tenni arról, hogy a foglalkoztató és munkavállalója között a kiküldetés során folyamatos teljes körű munkajogi és társadalombiztosítási kötöttség áll fenn  és a munkavállaló kiküldése esetében nem történik felváltó kiküldetés.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

NEAK