">

"Szőregi rózsatő" oltalom alatt álló földrajzi áru jelző használatának bejelentése

 A "Szőregi rózsatő" oltalmazott földrajzi árujelzővel ellátott terméket előállítók a földrajzi árujelző használatának a megkezdését 15 napon belül bejelentik a Nébihhez, mint ellenőrző hatósághoz a Nébih honlapjáról is letölthető "Regisztrációs adatlap földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításához" űrlapon. 

Kulcsszavak: rózsa, földrajzi árujelző, oltalom, termékleírás

Az eljárásra jogosult minden olyan rózsatő-előállító, vagy -forgalmazó aki Szeged-Szőreg, Szeged-Mihálytelek, Szeged-Gyálarét, Algyő, Deszk, Újszentiván, Kübekháza és Tiszasziget helységek közigazgatási területén termesztett rózsatövet hoz forgalomba és vállaja, hogy a termékeket a Termékleírásnak megfelelően állítja/állították elő.

 A "Szőregi rózsatő" oltalmazott földrajzi árujelzővel ellátott terméket előállítók a földrajzi árujelző használatának a megkezdését 15 napon belül bejelentik a Nébihhez, mint ellenőrző hatósághoz a Nébih honlapjáról is letölthető "Regisztrációs adatlap földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításához" űrlapon. Ha a bejelentő a regisztrációs adatlapra 3000.- Ft értékű illetékbélyeget is ragaszt és ezt az űrlapon kéri, a Nébih  hatósági bizonyítványt is kiállít arról, hogy a bejelentő földrajzi árujelzővel ellátott terméket állít elő, és a bizonyítványt megküld a bejelentő részére.  A bejelentési kötelezettség minden olyan rózsatőtermesztőre vonatkozik, aki a forgalomba hozott rózsatövein használja a "Szőregi rózsatő" oltalmazott földrajzi árujelző emblémát. A bejelentés elmulasztása lényeges hibának minősül. A bejelentő az adataiban bekövetkezett változást, valamint a földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításának megszüntetését kötetlen formában, levélben jelentheti be.
A bejelentés elektronikus ügyintézésére abban az esetben van lehetőség, ha a bejelentő nem kér hatósági bizonyítványt. Ellenkező esetben az illetékbélyeggel ellátott űrlapot kérjük a Nébih alábbi címére megküldeni: Nébih MGEI KSZFO 1537 Budapest, Pf.: 407.)

az ügyintézés határideje 8 nap
A földrajzi árujelző használatát a használat megkezdése előtt 15 nappal kell bejelenteni a Nébih-hez

Kitöltött és aláírt "Regisztrációs adatlap földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításához" űrlap

A bejelentés díjmentes, a hatósági bizonyítvány 3.000 Ft, amelyet illetékbélyeggel, a regisztrációs lapra ragasztva kell megfizetni

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A keresetlevelet a tevékenység gyakorlásának helye szerinti, regionális illetékességű törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Tájékoztatás az oltalom alatt álló „Szőregi rózsatő” földrajzi árujelző használatának bejelentéséről
A „Szőregi rózsatő” oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatának bejelentése

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

Regisztrációs adatlap földrajzi árujelzővel ellátott termék előállításához
Térkép az eljárásra jogosult területekről

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 14. § (1)-(2) bekezdés

NÉBIH