MOK KEM TESZ Fellebbezés tagsági ügyben

Fellebbezés tagsági jogviszonnyal kapcsolatos első fokon a MOK KEM Területi Szervezet által hozott döntések elbírálása másodfokon, jogorvoslati eljárás keretében.

Kulcsszavak: tagság fellebbezés

Fellebbezés benyújtása I. fokon MOK KEM TESZ által hozott hatósági döntés ellen, a Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének címezve eljuttatja a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete részére.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról alapján,

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

- fellebbezés

- a fellebbezési eljárás során bizonyítékként értékelhető dokumentum

- az illeték megfizetésének igazolása

A kérelem benyújtása illetékköteles, melynek mértéke 5.000 forint.

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:

- papír alapú kérelem benyújtása esetén a kérelemre ragasztott illetékbélyeg formájában

 vagy

- banki átutalással a CIB Banknál vezetett

Magyar Orvosi Kamara

10702019-02015103-51400006

(IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006

SWIFT kód: CIBHHUHB

számú bankszámlára.

Közleményként kérjük feltüntetni az ügyiratszámot, a fellebbező nevét és lakcímétA banki tranzakciós igazolás egy másolati példányát a fellebbezéshez csatolni kell!

Erre a számlára csak és kizárólag eljárási illetéket lehet utalni! Külföldről indított utalás esetén (is) az utalás valamennyi költségét az ügyfélnek kell viselnie!

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

Fővárosi Törvényszék

cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.

telefon: +36 1 354 6000

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Fővárosi Törvényszék

rövid név: FOVBIR

KRID szám: 408489917

MOK KEM TESZ