Budapest 11 Nem lakás céljára szolgáló helyiség műszaki problémáival kapcsolatos ügyintézés

Bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, melyben szereplő tények alapján a Gazdasági Bizottság vagy a Hivatal dönt.
 

Kulcsszavak: műszaki probléma

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.
 

Kérelem benyújtása és a hivatkozás alapján a szükséges mellékletek csatolása. 
 

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
 

A hivatkozásban szereplő tényről leírás és fénykép.
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete
 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete

Budai Központi Kerületi Bíróság
 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról,  

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról,

34/2017. (IX.26. ) XI. ÖK rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól
 

Budapest 11. ker. Település