Győr - Győr város nevének és jelképeinek használata

Győr város nevének és annak jelképeinek (hivatalos és egyéb jelképek) használata előzetes, az Önkormányzat és a használó között létrejött szerződés, megállapodás vagy egyéb nyilatkozat alapján használható. Gazdasági célú hasznosítás a polgári jog szabályai szerint adott esetben ellenérték fejében történhet.

Kulcsszavak: jelkép, címer, zászló, pecsét, polgármesteri lánc

Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Győr város nevét vagy jelképei valamelyikét használni kívánja. Ha a kérelmező a „Győr” nevet saját megnevezésében kívánja használni, akkor a név használatát olyan jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kérheti, amely székhelye Győr közigazgatási területén van.

A használat iránti kérelem a vonatkozó rendelet függelékében meghatározott formanyomtatványon vagy más formában is benyújtható. A kérelmet Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) kell címezni. A kérelem kötelező tartalmát a vonatkozó rendelet 17. § (4) bekezdése határozza meg. A kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

A kérelem benyújtása a tervezett használatot megelőzően történik.

  1. a létesítő okirat másolata, ha a kérelmező szervezet
  2. a „Győr” nevet, a város címerét, a városi zászlót, a város logóját vagy szlogenjét tartalmazó ábra felhasználási módját vagy mintáját, rajzát vagy annak egy másolatát, ha a használat célja szempontjából releváns.

Az eljárásért nem terheli fizetési kötelezettség az ügyfelet

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Polgári jog szabályai szerint.

Kérelem Győr Város Nevének Jelképének használatához (PDF)

Kérelem Győr Város Nevének Jelképének használatához (ANYK)

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Győr város nevének és jelképeinek használati rendjéről szóló 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet.

Győr Település