SZOLNOK - Tervezett közműépítéshez szükséges közterület-bontási engedély, közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, engedély kérés

Kulcsszavak: Szolnok közműépítés közterület-bontás engedély közút közlekedési célú igénybevétel engedély

 

 1. munkaterület átadása során, munkálatok megkezdése előtt,
 2. eltakarás előtti ellenőrzés,
 3. helyreállítás után a munkaterület átvétele;
 4. zárónyilatkozat

A szakfelügyelet költsége jelenleg 10.000 Ft+27%ÁFA/alkalom

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Közlekedési és Útügyi Osztálya, 5000

A kérelemben szerepel:

 1. Az igénybevétel helye, célja,
 2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja):
 3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m2)
 4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontja
 5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve, címe, telefonszáma
 6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény) tulajdonosának neve és címe, üzemeltetőjének neve és címe
 7. Melléklet:

Szolnok Település