ZALAEGERSZEG – PANASZ VAGY KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSRÓL

Kulcsszavak: PANASZ VAGY KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSRÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén bárki tehet bejelentést.

A települési önkormányzat jegyzője – környezetvédelmi hatóságként – hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik, ha,

Továbbá illegális hulladékelhagyás esetén a helyszíni hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.

Az ügyfelek a panaszt vagy közérdekű bejelentést postai úton, elektronikus úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatnak be kérelmet. (Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. Telefon: 92/502-126).

A kitöltött és lementett panasz közérdekű bejelentést nyomtatványt:

 - elektronikus úton  https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=ugyinditas.  A portálra való belépés után kell kiválasztani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát", majd  az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÁS ÉS EGYÉB KÖRNYEZETSZENNYEZÉS BEJELENTÉSE), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGYEK" lehetőséget, valamint a " MEZŐGAZDASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. cím alatt nyújtható be.

Ügyintézési határidő: bejelentés esetén 30 napon belül, hivatalból indult vagy folytatott eljárás esetén 60 napon belül.

ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÁS ÉS EGYÉB KÖRNYEZETSZENNYEZÉS BEJELENTÉSE

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján.

A hatáskörrel rendelkező szerv Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, illetékességi területe Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területe.

Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport.

Ügyfélfogadás: https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához címzett, de az elsőfokon eljáró Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez postai (cég esetében) elektronikus úton benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illetéke 5000 forint, amelyet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára 11749008- 15432704-03470000 utalással kell megfizetni, melynek utalási bizonylatát a fellebbezéshez csatolni kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni. A fellebbezés papíralapú benyújtása esetén az illetéket a fellebbezésen elhelyezett illetékbélyeg útján is lehet teljesíteni.

71/2015. (III.30.) Korm.rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről

Zalaegerszeg Település