Győr - Nyugdíjasok házában történő elhelyezés

Nyugdíjasok vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, házaspárok, élettársak számára önkormányzati tulajdonú nyugdíjasok házában lévő lakásokban történő elhelyezés biztosítása.

Kulcsszavak: nyugdíjasház

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított ellátásban – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást – részesül, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő, önmaga ellátására képes személy, házaspár vagy élettársak, azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Az eljárás ügyfél kérelmére indul.

Kérelmező vállalja, hogy

A kérelem benyújtása folyamatos.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtást megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat.

Illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Győri Járásbíróság.

Kérelem benyújtása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek. A jogszabályban rögzített jövedelemhatárt kell figyelembe venni.

Kérelem nyugdíjasok házában történő elhelyezésre (PDF)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Győr Település