SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása helyreállított lakás esetén

Lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása helyreállított lakás esetén.

Kulcsszavak: lakás, lakáscsere, Szombathely

Nagykorú magyar állampolgár vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://www.szombathely.hu  oldalról.

Kérelem
Elmúlt 1 hónap során megszerzett nettó jövedelmekről szóló igazolás.
Megtakarításról szóló igazolás.
Ingatlanügyi hatóság által kiállított ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány.
Nyomtatvány.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet  a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település