Hódmezővásárhely - Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

A város területén található ingatlanokba történő közüzemi szolgáltatások bekötésének létesítése, bővítése és megszüntetése esetén, ha az érint közterületet, akkor az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak nyilatkoznia szükséges, hogy engedélyezi-e a tervezett beruházást.

Kulcsszavak: Tulajdonosi

Ingatlantulajdonos, annak bérlője, haszonélvezője, vagyonkezelője vagy hivatalos megbízottja.

Kérelmet szükséges benyújtani a beruházás leírásáról röviden, amely tartalmazza a munkálatokkal érintett ingatlan pontos címét. Azon önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan pontos címét (helyrajzi számát is), melyre vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást kérik!,

 - a kérelmező nevét, címét, elérhetőségeit

 - a munka pontos megnevezését, 

 - a teljes tervdokumentáció

 - amennyiben lehetséges, becsatolni az érintett ingatlanokra vonatkozó nem hiteles tulajdoni lap másolatokat

Eltérő. Bizonyos esetekben a tulajdonosi hozzájárulás közgyűlési döntéshez kötött. 

Lásd fentebb.

illetékmentes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere

Hódmezővásárhely Település